Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε η εξουσία που παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών να εκδίδει διατάγματα για την εφαρμογή και τη ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, οι οποίες αφορούν τη λήψη φορολογικών στοιχείων και πληροφοριών για οποιοδήποτε πρόσωπο, να μεταφερθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο για τον σκοπό αυτό εκδίδει κανονισμούς που εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

17 Νοεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα