Ο περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού Covid-19 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, αναφορικά με τη διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκύπτει λόγω της πανδημίας του ιού COVID 19. Προς τον σκοπό αυτό, παρέχονται προσωρινές εξουσίες στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για να αποφασίζει άμεσα για ορισμένα θέματα της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως το ειδικό επίδομα ασθενείας, την ειδική άδεια και το ειδικό ανεργιακό επίδομα, που αποσκοπούν στην καλύτερη διαχείριση της πανδημίας και ενόψει της συνεχιζόμενης κατάστασης που επικρατεί σε σχέση με την πανδημία του ιού COVID 19, καθώς και το γεγονός ότι επίκειται η διάλυση της παρούσας σύνθεσης της Βουλής των Αντιπροσώπων και η διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη της νέας σύνθεσης της Βουλής των Αντιπροσώπων, επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής των ειδικών διατάξεων της νομοθεσίας μέχρι και την 31η Ιουλίου 2021.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα