Ο περί του Σχολικού Εκφοβισμού και της Εκφοβιστικής Συμπεριφοράς σε Σχολικούς και Άλλους Συναφείς Χώρους (Ποινικοποίηση, Καταστολή και Αναμόρφωση) Νόμος του 2022

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η θέσπιση του ιδιώνυμου αδικήματος του σχολικού εκφοβισμού , του γνωστού ως «bullying», το οποίο θα επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι δώδεκα (12) μήνες ή χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και τις δύο αυτές ποινές.

Όπως είναι γνωστό, ο σχολικός εκφοβισμός ως φαινόμενο προσλαμβάνει στις σημερινές κοινωνίες ολοένα και πιο ανησυχητικές διαστάσεις μεταξύ ανηλίκων σε σχολικούς ή/και άλλους συναφείς χώρους όπου συναθροίζονται μαθητές και σε αυτό εμπλέκονται πολλά μέρη, ήτοι ο μαθητής που δέχεται τη βία, ο μαθητής και/ή η ομάδα μαθητών που ασκεί τη βία, ο μαθητής και/ή οι μαθητές θεατές, οι οποίοι παρίστανται κατά την τέλεση αλλά και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς.

Η σχολική βία, όπως σχετικά τονίζεται, (Olwens) διαφέρει από το «πείραγμα» μεταξύ φίλων, στο πλαίσιο του παιγνιδιού, το οποίο επ’ ουδενί αποσκοπεί στην πρόκληση σωματικού ή ψυχικού πόνου, εν αντιθέσει με τον σχολικό εκφοβισμό στον οποίο εμπλέκονται μαθητές που δεν έχουν φιλικές σχέσεις και οι οποίοι μεταξύ τους παρουσιάζουν ανισορροπία δυνάμεων όσον αφορά τα ατομικά, κοινωνικά ή άλλα χαρακτηριστικά. Συναφώς, ο σχολικός εκφοβισμός αποσκοπεί στην πρόκληση φόβου, αναστάτωσης, απομόνωσης, βλάβης και σωματικού ή ψυχολογικού πόνου ή άλλων ανάλογων καταστάσεων.

Κρίνεται, λοιπόν, ότι πέραν των διάφορων προληπτικών μέτρων, τα οποία η πολιτεία βάσει της ήδη θεσπισθείσας νομοθεσίας, ήτοι του περί της Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας Νόμου [Αρ. Νόμου 185(1) του 2020] οφείλει να λάβει προς αποτροπή της εκδήλωσης του εν λόγω φαινομένου νεανικής παραβατικότητας, στα οποία περιλαμβάνονται μηχανισμοί και δράσεις εκτός και εντός του σχολείου, όπως η σύσταση εθνικού προτύπου για τον καθορισμό των απαιτήσεων εφαρμογής συστήματος για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας, η εκπόνηση του επιμέρους στρατηγικού σχεδιασμού πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας, η σύσταση της Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Ενδοσχολικής Βίας σε κάθε σχολείο κατά την έναρξη του σχολικού έτους, η εκπόνηση κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας σε κάθε σχολείο, η σύσταση Ομάδας Ασφαλούς Σχολείου για την υλοποίηση της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και άλλα συναφή, είναι αναγκαία και η ποινικοποίηση των πράξεων που συνιστούν σχολικό εκφοβισμό «bullying» ως μέτρου κατασταλτικού, νοουμένου ότι η εν λόγω επιμέρους πράξη σχολικού εκφοβισμού δεν τιμωρείται με ποινή βαρύτερη της προβλεπόμενης από τον προτεινόμενο νόμο, είτε από τον Ποινικό Κώδικα είτε από άλλο ισχύοντα Νόμο.

Σημειωτέον ότι η ποινικοποίηση του σχολικού εκφοβισμού και η διασύνδεση της καταδίκης του μαθητή που ασκεί εκφοβισμό και έχει κριθεί ένοχος από αρμόδιο δικαστήριο με την επιβολή αναμορφωτικών μέτρων, στο πλαίσιο του προσφάτως ψηφισθέντος περί Παιδιών σε Σύγκρουση με τον Νόμο Νόμο, [Αρ. Νόμου 55(1) του 2022] θα δώσει το αναγκαίο υπόβαθρο προς αναμόρφωση των προσώπων που εμπλέκονται σε πράξεις άσκησης σχολικού εκφοβισμού, δεδομένου ότι έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί ότι τα ανήλικα πρόσωπα που εμπλέκονται σε πράξεις σχολικού εκφοβισμού, στην ενήλικη τους ζωή παρουσιάζουν εγκληματικές τάσεις.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Bullying, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δικαιοσύνη, Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αννίτα Δημητρίου

Ημερολόγιο

12 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα