Ο περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί η λειτουργία του Γραφείου του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και οι όροι και προϋποθέσεις απασχόλησης στο εν λόγω γραφείο προσώπων ως συμβούλων ή συνεργατών του Προέδρου της Βουλής. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Βουλή των Αντιπροσώπων, Σύμβουλοι-συνεργάτες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αννίτα Δημητρίου

Ημερολόγιο

4 Ιουλίου, 2024

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα