Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Τεχνιτών Οχημάτων Νόμου, ώστε ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να δύναται να χορηγήσει άδεια τεχνίτη οχημάτων σε εξ επαγγέλματος τεχνίτες οχημάτων οι οποίοι πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2015 ασκούσαν το εν λόγω επάγγελμα. Η εν λόγω άδεια θα δύναται να χορηγηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Σημειώνεται ότι με την υφιστάμενη νομοθεσία εξ επαγγέλματος τεχνίτης οχημάτων θεωρείται το πρόσωπο το οποίο ασκούσε το εν λόγω επάγγελμα πριν την 7η Απριλίου 2006, ημερομηνία κατά την οποία θεσπίστηκε η νομοθεσία που διέπει το εν λόγω επάγγελμα.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Μηχανοκίνητα οχήματα

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα