Ο περί των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και Συναφή Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των διατάξεων του Περί των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και Συναφή Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, ώστε ο χρόνος φοίτησης μέλους του Στρατού σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στα οποία φοίτησε μετά από υποτροφία που του παραχωρήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και διορίστηκε στη συνέχεια ως μόνιμο μέλος του Στρατού, ο οποίος λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία, όπως καθορίζεται στον περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμο, να μην λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς υπολογισμού του μέσου όρου των ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών, για υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, καθ’ όσον κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα δε λαμβάνεται μισθός από τους σπουδαστές των πιο πάνω Ιδρυμάτων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Άμυνα, Αξιοματικοί-Υπαξιοματικοί, Συνταξιοδοτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Άμυνας

Ημερολόγιο

17 Μαρτίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

2 Ιουνίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα