Ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) για την παράταση προθεσμιών οι οποίες δεν προβλέπονται από πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περιπτώσεις όπου οι συνθήκες που επικρατούν στη Δημοκρατία επηρεάζουν τη δυνατότητα συμμόρφωσης των εποπτευομένων της ΕΚΚ με οποιαδήποτε από τις προθεσμίες που τίθενται στο βασικό νόμο.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Επενδύσεις, Κεφαλαιαγορά
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

September 16, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

April 14, 2022

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

June 2, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα