Ο περί της Θέσπισης Ασφαλών για την Υγεία Εθνικών Ορίων Έκθεσης σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η νομοθετική θέσπιση ασφαλέστερων εθνικών ορίων έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ασύρματης κινητής τηλεφωνίας με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, με την υπό αναφορά πρόταση νόμου τα όρια έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία θα τίθενται σε επίπεδα ίσα με ένα εκατοστό (1/100) των ορίων που υιοθετεί η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999/519/ΕΚ .

Σημειώνεται ότι παρόμοια πρακτική έχουν ακολουθήσει και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Ιταλία, αλλά και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ελβετία, η Κίνα, η Ρωσία και άλλες, βασιζόμενες στην αρχή της προφύλαξης και της συνετής αποφυγής.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Κινητή τηλεφωνία, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα