Ο περί της Τέταρτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του  Συντάγματος  της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να διασφαλιστεί συνταγματικά το δικαίωμα ζωής σε συνθήκες που διασφαλίζουν την προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Παράλληλα, με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η τοποθέτηση του δικαιώματος στην υγεία, το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα στο ίδιο επίπεδο νομικής προστασίας με το δικαίωμα ζωής και σωματικής ακεραιότητας.

Περαιτέρω, η πρόταση νόμου αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη συμπερίληψη σε αυτό ρητής διάταξης που διασφαλίζει το αναφερόμενο δικαίωμα κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν που υιοθετήθηκε από άλλα σύγχρονα κράτη και που συνάδει με την τάση της διεθνούς κοινότητας για συνομολόγηση διεθνών συνθηκών και ανάληψη υποχρεώσεων σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο οι οποίες σχετίζονται με τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, της υγείας των ανθρώπων και κατά συνέπεια της ζωής τους εν γένει.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Περιβάλλον-Οικολογία, Σύνταγμα, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

14 Απριλίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα