Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για Συνεργασία στην Επιστήμη και την Τεχνολογία (Κυρωτικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος Νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας με την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΗΠΑ) στον τομέα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, που υπεγράφη στις 11 Φεβρουαρίου 2022.

Ο κύριος στόχος της Συμφωνίας είναι η συνέχιση και εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η στρατηγική αυτή συνεργασία με τις ΗΠΑ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο καθώς μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση της χώρας ως περιφερειακού κόμβου Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου δημιουργώντας ταυτόχρονα επιχειρηματικές ευκαιρίες και πρόσθετες θέσεις απασχόλησης μέσω της προσέλκυσης εταιρειών τεχνολογιών αιχμής από τις ΗΠΑ.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις, Έρευνα-Ανάπτυξη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

16 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

7 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα