Ο περί της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Συνεργαζόμενου Κράτους μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος Νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Συνεργαζόμενου Κράτους (ECS, European Cooperating State) μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και του Σκοπός του παρόντος Νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Συνεργαζόμενου Κράτους (ECS, European Cooperating State) μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ), που υπεγράφη στις 19 Νοεμβρίου 2021 στο Ματοσίνιος στην Πορτογαλία.

Η Συμφωνία αυτή αποτελεί το δεύτερο στάδιο συνεργασίας με τον ΕΟΔ και αποσκοπεί στο να προετοιμάσει τις ευρωπαϊκές χώρες, με την περαιτέρω ενίσχυση των εθνικών τους διαστημικών οικοσυστημάτων, για ένταξη αυτών στον ΕΟΔ., που υπεγράφη στις 19 Νοεμβρίου 2021 στο Ματοσίνιος στην Πορτογαλία. Η Συμφωνία αυτή αποτελεί το δεύτερο στάδιο συνεργασίας με τον ΕΟΔ και αποσκοπεί στο να προετοιμάσει τις ευρωπαϊκές χώρες, με την περαιτέρω ενίσχυση των εθνικών τους διαστημικών οικοσυστημάτων, για ένταξη αυτών στον ΕΟΔ.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Διάστημα, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

3 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

17 Μαρτίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα