Ο περί της Ολιστικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση ενός αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου το οποίο να διασφαλίζει: 

(α) την παροχή ολιστικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε παιδιά και ενήλικα πρόσωπα που φοιτούν σε τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης,  

(β) την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και 

(γ) την παροχή εκπαιδευτικού υλικού και τεχνικής στήριξης στα ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που επιλέγουν να προσφέρουν προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στους φοιτητές τους. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Παιδεία, Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

12 Ιουλίου, 2019

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

17 Νοεμβρίου, 2022

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα