Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Το άρθρο 110 του βασικού Νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Το εδάφιο (1) του άρθρου 110 του βασικού Νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), (1η γραμμή) και της αρίθμησής του.

(β) Το εδάφιο (2) του άρθρου 110 του βασικού Νόμου καταργείται.

Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών με σκοπό την Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών Εκπομπών Νόμου του 2022.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Μηχανοκίνητα οχήματα, Περιβάλλον-Οικολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα