Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Το άρθρο 96 του βασικού Νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Το εδάφιο (1) του άρθρου 96 του βασικού Νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2),» (1η γραμμή) και της αρίθμησής του.

(β) Το εδάφιο (2) του άρθρου 96 του βασικού Νόμου καταργείται.

Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών με σκοπό την Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών Εκπομπών Νόμου του 2022.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Περιβάλλον-Οικολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

3 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

26 Μαΐου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα