Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενώνων Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της ίδρυσης και λειτουργίας ξενώνων και ειδικότερα ο καθορισμός του πλαισίου αδειοδότησης και δημιουργίας μητρώου για την εγγραφή ξενώνων, το οποίο θα τηρείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Επίσης καθορίζονται τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, καθώς και προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας αναφορικά µε τη λειτουργία ξενώνων.

Oι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να ρυθμιστεί το κενό που παρατηρείται λόγω της απουσίας νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας ξενώνων και να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Hostel, Τουρισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κυριάκος Χατζηγιάννης, Χρύσης Παντελίδης

Ημερολόγιο

5 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

7 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα