Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μετά από συνεχείς διαμαρτυρίες του κλάδου των οδηγών ταξί, σχετικά με διαδρομές που εκτελούνται από οδηγούς μικρών λεωφορείων με μικρό αριθμό επιβατών, έκρινε σκόπιμη την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, με σκοπό να καθοριστεί ο ελάχιστος αριθμός επιβατών, που θα συγκροτεί την ομάδα που θα μεταφέρεται από επιβατηγά οχήματα που κατέχουν άδεια «Ε» έκτακτων (τουριστικών) γραμμών, προκειμένου να αρθεί η οποιαδήποτε αμφισβήτηση υπάρχει μεταξύ των υπηρεσιών που εκτελούν έκτακτες γραμμές και μεταφορές με ταξί.

Για το σκοπό αυτό, ετοιμάστηκε Προσχέδιο Τροποποιητικού Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» βάσει του οποίου τροποποιείται το άρθρο 15 εδάφιο (3) ορίζοντας ως ελάχιστο αριθμό επιβατών, τα οκτώ άτομα, μη συμπεριλαμβανομένου του οδηγού.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Οδικοί μεταφορείς
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

13 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα