Ο περί της Πέμπτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση των άρθρων 133.12, 153.12 και 158.3 του Συντάγματος ώστε να καταστεί δυνατή η δια νόμου μείωση της αντιμισθίας των δικαστών σε περίπτωση που, για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, κριθεί αναγκαία η δια νόμου γενική μείωση της αντιμισθίας των κρατικών και ανεξάρτητων αξιωματούχων και των εργαζομένων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, των οποίων η αντιμισθία καταβάλλεται από τα δημόσια ταμεία.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Δικαιοσύνη, Σύνταγμα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

14 Απριλίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα