Ο περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού, Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου Νόμου, ώστε να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής αυτού και να περιλαμβάνει την υποκίνηση βίας ή μίσους που στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας προσώπων που προσδιορίζεται βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Απώτερο στόχος είναι η ενίσχυση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της υποκίνησης βίας και/ή μίσους εις βάρος ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Έμφυλες διακρίσεις, Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, Ταυτότητα Φύλου
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Γιώργος Κουκουμάς

Ημερολόγιο

9 Μαρτίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα