Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Νεότητας Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία «Κέντρων Νεότητας» ώστε να μην χρησιμοποιείται ο όρος αυτός από διάφορες άλλες οντότητες όπως τα σωματεία τα οποία εξυπηρετούν άλλους σκοπούς. 

Περαιτέρω, με την πρόταση νόμου τα Κέντρα Νεότητας θα υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας αντί στο Υπουργείο Εσωτερικών ως ισχύει σήμερα και ρυθμίζεται η δυνατότητα σύστασης συντονιστικού και εποπτικού οργάνου που θα είναι η Ομοσπονδία Κέντρων Νεότητας. 

Επιπρόσθετα με τις προτεινόμενές ρυθμίσεις ο εκάστοτε πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας ορίζεται ως «Έφορος» ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εγγραφή στο σχετικό μητρώο των Κέντρων Νεότητας ή των Ομοσπονδιών Κέντρων Νεότητας, αντίστοιχα. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Κέντρα νεότητας, Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Ημερολόγιο

2 Δεκεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα