Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμου, που αφορά στον τρόπο άσκησης της δικαιοδοσίας του Ναυτοδικείου, ώστε οι απαιτήσεις που σχετίζονται με υποθήκη ή επιβάρυνση πλοίου ή μεριδίου αυτού, να εντάσσονται στις απαιτήσεις για τις οποίες δύναται δικαιωματικά να εγερθεί απαίτηση in rem εναντίον του υποθηκευμένου πλοίου, χωρίς την ανάγκη πλήρωσης οποιωνδήποτε άλλων δικαιοδοτικών προϋποθέσεων. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Εμπόριο, Ναυτιλιακά
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

27 Απριλίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

8 Ιουνίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα