Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 και Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Με το πρώτο νομοσχέδιο, σκοπείται η τροποποίηση του βασικού νόμου, με την προσθήκη του νέου άρθρου 11Β, ώστε, στις περιπτώσεις που το Διοικητικό Δικαστήριο κρίνει ότι αρμόδιο δικαστήριο να επιληφθεί της προσφυγής που καταχωρίστηκε ενώπιον του, είναι το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, να την παραπέμπει στο τελευταίο, και ως ημερομηνία καταχώρισης της προσφυγής, θα θεωρείται η ημερομηνία καταχώρησης της ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου. 

Αντίστοιχα, με το δεύτερο νομοσχέδιο, σκοπείται η τροποποίηση του βασικού νόμου, με την προσθήκη του νέου άρθρου 11Α, ώστε, στις περιπτώσεις που το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, κρίνει ότι αρμόδιο δικαστήριο να επιληφθεί της προσφυγής που καταχωρίστηκε ενώπιον του, είναι το Διοικητικό Δικαστήριο, να την παραπέμπει στο τελευταίο, και ως ημερομηνία καταχώρισης της προσφυγής, θα θεωρείται η ημερομηνία καταχώρισης της ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δικαιοσύνη, Δικαστική Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

2 Μαρτίου, 2023

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

11 Μαΐου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα