Ο περί της Έκτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας για λήψη νομοθετικών μέτρων προς εξάλειψη των ανισοτήτων και προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω της εξάλειψης των σεξιστικών στερεοτύπων και των πατριαρχικών κοινωνικών προτύπων, να καταστεί σαφές ότι η ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης του φύλου στις πράξεις κάθε αρχής αποτελεί πρώτιστη υποχρέωση εκάστης.

Όπως είναι γνωστό, το δίκαιο στην ολότητά του πάσχει από «φυλετισμό», γεγονός που αντικατοπτρίζεται στον τρόπο διατύπωσης αυτού και στις πλείστες των περιπτώσεων στο γράμμα αυτού, όσο και στις «σχέσεις» του προς το γυναικείο φύλο, με συνέπεια την περαιτέρω παγίωση των στερεοτύπων των φύλων. Συναφώς, η φεμινιστική νομική σκέψη αμφισβητεί την ουδετερότητα και αντικειμενικότητα του δικαίου έναντι των γυναικών ακόμη και όσον αφορά τον τρόπο γραφής αυτού, ενώ κατά την ακαδημαϊκή θεώρηση το ερώτημα που τίθεται, εστιάζεται στο «Τι σημαίνει για την επιστήμη του δικαίου η επί αιώνες απουσία των γυναικών από την ψήφιση των συνταγματικών χαρτών, ή τη σύνταξη και ερμηνεία των νόμων,…» (Κραβαρίτου).

Σύμφωνα με την προβαλλόμενη σύγχρονη μεταμοντέρνα σχολή σκέψης, το δίκαιο αποτελεί τον κύριο δημιουργό των ταυτοτήτων και ιεραρχιών, περιορίζοντας στο ελάχιστο τη σημασία της φύσης και υποστηρίζοντας ότι το φύλο δεν είναι τίποτε άλλο από μία κοινωνική κατασκευή, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα αποδόμησης των δικαιϊκών κανόνων που ορίζουν τις έμφυλες διακρίσεις . Συναφώς, κατ’ επίφαση μόνο ο νόμος θεωρείται αντικειμενικός και ουδέτερος, καθ’ ήν στιγμή «… κρύβει και ταυτόχρονα δομεί ιεραρχίες και κατανομή εξουσίας.»

Υπό το φως των πιο πάνω, κρίνεται σκόπιμο, όπως στο πλαίσιο της συνταγματικής υποχρέωσης των νομοθετικών, εκτελεστικών και δικαστικών αρχών της Δημοκρατίας βάσει του άρθρου 35 διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των συνταγματικά κατοχυρωμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, εξειδικευθεί ότι στην εν λόγω υποχρέωση εντάσσεται η μέριμνα για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πράξεις εκάστης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Έμφυλες διακρίσεις, Σύνταγμα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αννίτα Δημητρίου

Ημερολόγιο

16 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα