Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Με την πρόταση νόμου σκοπείται η διεύρυνση των στόχων του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων, ώστε να περιλαμβάνουν σαφή προτίμηση στις επενδύσεις που σχετίζονται με την επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και ο καθορισμός του δικαιώματος χρήσης των πόρων του ταμείου για την ενίσχυση της πολιτικής κοινωνικής αλληλεγγύης της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ενίσχυση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την ενίσχυση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Επιπρόσθετα , σκοπείται η ενίσχυση του πλαισίου λειτουργίας και των πληροφοριών στις οποίες έχει πρόσβαση ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας για σκοπούς ελέγχου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: ΑΠΕ, Επενδύσεις, Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

17 Νοεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα