Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της δραστηριότητας «lobbying», ώστε να κατοχυρωθεί η διαφάνεια στις επαφές προσώπων που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων επί ζητημάτων που άπτονται της εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας με αξιωματούχους ή μέλη της κρατικής υπηρεσίας ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι ως εκ της θέσεως τους έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής έκβασης των διαδικασιών αυτών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Lobbying, Διαφάνεια, Διαφθορά
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα