Ο περί της Αναστολής των Διαδικασιών Εκποίησης Ενυπόθηκων Ακινήτων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την αναστολή των εκποιήσεων όλων των ενυπόθηκων ακινήτων που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεων Ακινήτων Νόμου, μέχρι τη λήξη των επικρατουσών συνέπεια της πανδημίας COVID19 έκρυθμων συνθηκών και των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται βάσει διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αλέκος Τρυφωνίδης, Μαρίνος Μουσιούττας

Ημερολόγιο

11 Φεβρουαρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

4 Μαΐου, 2023

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα