Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για Συνεργασία στον Τομέα της Υγείας (Κυρωτικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το Άρθρο 169(2) του Συντάγματος, της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για Συνεργασία στον Τομέα της Υγείας, η οποία υπογράφτηκε δυνάμει της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 78.261 και ημερομηνία 28 Ιανουαρίου, 2015.

Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερολόγιο

28 Ιανουαρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

1 Ιουλίου, 2021

H νομοθεσία αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα