Ο περί της Δημοσιοποίησης της Διοικητικής Δραστηριότητας, της Διασφάλισης της Διαφάνειας και της Εμπέδωσης της Λογοδοσίας των Φορέων του Δημόσιου Τομέα, του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και των Διοικητικών Οργάνων Άσκησης της Δημόσιας Διοίκησης και της Λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης «Διαφάνεια» Νόμος του 2021

Σκοπός της πρόταση νόμου είναι η διασφάλιση της διαφάνειας, η εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο.

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Διαφάνεια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μιχάλης Σοφοκλέους

Ημερολόγιο

2 Απριλίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα