Ο περί Θεσμοθέτησης Μισθολογικής Οροφής Μισθωτών και Συνταξιούχων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η νομοθετική θεσμοθέτηση οροφής απολαβών για οποιοδήποτε άτομο εργοδοτείται στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, ώστε να μην ξεπερνούν σε σύνολο το μισθό που λαμβάνει ένας υπουργός.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

17 Νοεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα