Ο περί Τελωνειακού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονισμούς οι οποίοι θα προνοούν την επιστροφή ή απαλλαγή όλου του δασμού ή φόρου κατανάλωσης ο οποίος επιβάλλεται κατά την εισαγωγή των προσωπικών ειδών των φοιτητών στη Δημοκρατία, εφόσον η εισαγωγή γίνεται για σκοπούς επιστροφής τους από τρίτη χώρα στη μόνιμη κατοικία τους που βρίσκεται στη Δημοκρατία. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Τελωνεία, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Κυριάκος Χατζηγιάννης

Ημερολόγιο

4 Ιουλίου, 2024

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα