Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε, σε περίπτωση θανάτου προσώπου που πληροί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, σύνταξη χηρείας να δικαιούται το πρόσωπο με το οποίο συνήψε γάμο, νοούμενου ότι συζούσε με τον/την θανών/θανούσα κατά τον χρόνο θανάτου του/της και ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσης του γάμου. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Συνταξιοδοτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αντρέας Αποστόλου, Κωστής Ευσταθίου

Ημερολόγιο

2 Δεκεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα