Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος (Αρ. 2) του 2022

Πρόταση του ΠΚ για έγκριση πρόσθετων πιστώσεων ποσού ύψους €3.600.000. Οι σχετικές πιστώσεις προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οι οποίες θα πραγματοποιηθούν έναντι Δωρεών, τις οποίες το ΠΚ έχει ήδη εισπράξει στη βάση αντίστοιχων Συμφωνιών με τους Δωρητές και αφορούν στα ακόλουθα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και σχετίζονται με τη Δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης:

(α) Ανέγερση Κτηρίου Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας στην Πανεπιστημιούπολη, και

(β) Ανέγερση των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και των Χώρων Διδασκαλίας 03 στην Πανεπιστημιούπολη.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

10 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα