Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμος (Αρ. 1) του 2023 Νόμος του 2022

Ο Αν. Διευθυντής του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων με επιστολή ημερ. 30/1/2023 υπέβαλε στο Υπουργείο Εσωτερικών αίτημα για ενοικίαση πρόσθετου χώρου 140 τ.μ. στο ίδιο οίκημα όπου στεγάζεται σήμερα το Πρακτορείο στην Αγλαντζιά. Η ενοικίαση πρόσθετου χώρου κρίνεται επείγουσα και απολύτως αναγκαία για κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν με την πρόσληψη επτά (7) δημοσιογράφων το 2022 και εν αναμονή έξι (6) πρόσθετων θέσεων εντός 2023-2024. 

Ως εκ τούτου, και εν αναμονή κάποιας μόνιμης λύσης για το στεγαστικό θέμα του ΚΥΠΕ, το ΚΥΠΕ υπέβαλε Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό με τον οποίο αιτείται όπως κονδύλι ύψους €58.280 προστεθεί στο άρθρο 210 («Λοιπές Διοικητικές Δαπάνες»), το οποίο αφορά ποσό ύψους €33.280 για σκοπούς ενοικίου (άρθρο 215), ποσό ύψους €20.000 για σκοπούς μετακίνησης (άρθρο 224) και ποσό ύψους €5.000 για αγορά επίπλων και εξοπλισμού (άρθρο 745).  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΚΥΠΕ, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

30 Μαρτίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

11 Μαΐου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα