Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2022

Ο Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το έτος 2022 ανέρχεται στα €47.212.780. Με τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό αυξάνεται στα €53.081.180. 

Μέσα από το συμπληρωματικό προϋπολογισμό αυξάνεται η κρατική χορηγία προς τον ΚΟΑ για το 2022 κατά €5.868.400. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΚΟΑ, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα