Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (Αρ. 1) του 2022

Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €261.400 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ενέργεια, Προϋπολογισμός, ΡΑΕΚ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

10 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα