Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών του 2022 Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αντικατάσταση του Συμπληρώματος του Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2022, όπου ορίζονται οι λειτουργοί που είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο στα κονδύλιά, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 50, Άρθρο 50.50.00 περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών του 2022, Νόμος του 2021.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Προϋπολογισμός, Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων

25 Μαΐου, 2023

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα