Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2023

Για σκοπούς αντιμετώπισης των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και του μεταναστευτικού, το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε σειρά αποφάσεων οι οποίες απαιτούν πρόσθετες πιστώσεις συνολικού ύψους, €75 εκ. περίπου.  

Η κατανομή των πιστώσεων έχει ως ακολούθως:

-€54 εκ. για την επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος στα πλαίσια πρόσθετου πακέτου μέτρων για στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, νοικοκυριών, επιχειρήσεων καθώς και του τομέα γεωργοκτηνοτροφίας, για αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων, που αφορούν την περίοδο τιμολόγησης Ιανουαρίου – Απριλίου 2023. Σχετικές οι Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 94.161, 94.484, και ημερ. 20/12/2022, 22/2/2023, αντίστοιχα. Η επιδότηση θα καλύψει τους οικιακούς, εμπορικούς, βιομηχανικούς χρήστες καθώς και χρήστες νερού με σκοπό την ύδρευση ή/και άρδευση ή/και άντληση ομβρίων υδάτων διμηνιαίας διατίμησης.

-€6 εκ. για την φιλοξενία των Ουκρανών προσφύγων από τον Νοέμβριο 2022 – Φεβρουάριο 2023. Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 93.492 και ημερ. 22/8/2022 είναι σχετική. Οι δαπάνες αυτές αφορούν υφιστάμενες συμβάσεις των ξενοδοχείων στα οποία διαμένουν Ουκρανοί πρόσφυγες. Μέρος των πιστώσεων ύψους €1.6 εκ. περίπου, θα καλύψει την φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων παιδιών, αιτητών διεθνούς προστασίας σε ξενοδοχειακές μονάδες καθώς και την επίβλεψη/φρούρηση τους για την περίοδο Οκτωβρίου 2022 – Φεβρουαρίου 2023. Σχετική η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 94.184 και ημερ. 20/12/2022.

-€8.5 εκ. περίπου, για συνέχιση της φιλοξενίας των Ουκρανών προσφύγων από τον Μάρτιο μέχρι Δεκέμβριο 2023. Σχετική η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 94.379 και ημερ. 8/2/2023, η οποία προνοεί την εξασφάλιση των τουριστικών καταλυμάτων για προσωρινή στέγαση των εκτοπισθέvτων από την Ουκρανία και τη μετακίνηση τους σε αυτά, για την περίοδο από 1η Ιουνίου 2023 μέχρι 4 Μαρτίου 2024, καθώς και την παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων για την περίοδο από 4 Μαρτίου 2023 μέχρι 31 Μαίου 2023. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε, στη βάση των προνοιών του άρθρου 6(1)(β) της Οδηγίας 2001/55/ΕΚ της 20ης Ιουλίου 2001, όπως η περίοδος προστασίας παραταθεί για ένα ακόμα έτος, κατ’ ανώτατο όριο.

-€6.5 εκ. περίπου, για συνέχιση της φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων παιδιών, αιτητών διεθνούς προστασίας που περιλαμβάνει την διαμονή και διατροφή τους, για τους μήνες Μάρτιο – Δεκέμβριο 2023, καθώς και τις υπηρεσίες φροντιστών και φρουρών, για τους μήνες Ιανουάριο – Δεκέμβριο 2023. Σχετική η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερ. 15/03/2023.

Το συνολικό ύψος των πρόσθετων πιστώσεων που απαιτείται ανέρχεται στα €75 εκ.. Η επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου από την έγκριση της προτεινόμενης πρότασης Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού ανέρχεται στο 0,26% του ΑΕΠ, με βάση τα σημερινά δεδομένα. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

30 Μαρτίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

6 Απριλίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα