Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Με το τροποποιητικό νομοσχέδιο επιδιώκεται ο επανακαθορισμός σε εθνικό επίπεδο της συλλογής των στατιστικών για το ενδοενωσιακό εμπόριο αγαθών μέσω του συστήματος lntrastat. Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τον επανακαθορισμό σε εθνικό επίπεδο των στατιστικών κατωφλιών μέσω των ορίων απαλλαγής και απλούστευσης και τη διαφοροποίηση του ορισμού συγκεκριμένων εννοιών.

Περιλαμβάνει, επίσης τη διαγραφή αναφορών σε καταργηθέντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την τροποποίηση των προνοιών για την υποχρέωση εξουσιοδοτημένων λειτουργών προς εχεμύθεια, όπως επίσης και την αντικατάσταση και επικαιροποίηση συγκεκριμένων ορολογιών (π.χ. της λέξης «αφίξεις» με τη φράση «ενδοενωσιακές εισαγωγές»). 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εμπόριο, Εναρμόνιση ΕΕ, Εταιρείες, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

17 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα