Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, ώστε στις συνεδριάσεις των σχολικών εφορειών να καλείται και να παρευρίσκεται ως παρατηρητής ο πρόεδρος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της οικείας επαρχιακής ομοσπονδίας, η οποία ανάλογα με την περίπτωση είναι μέλος:

  1. της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, ή
  2. της Παγκύπριας     Συνομοσπονδίας  Ομοσπονδιών     Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, ή
  3. της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας  Ομοσπονδιών  Συνδέσμων  Γονέων  Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Παιδεία

Ημερολόγιο

25 Νοεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα