Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου, ώστε να παρέχεται προστασία σε γονέα-θύμα οικογενειακής βίας, ο οποίος διαμένει σε καταφύγιο προστασίας μαζί με το τέκνο του και υποχρεούται να παραδίδει το εν λόγω τέκνο στον άλλο γονέα που ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με αυτό. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ημερολόγιο

16 Μαΐου, 2024

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα