Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, ώστε να προβλεφθεί η εξαίρεση των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών που συνεισφέρουν θετικά στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, περιλαμβανομένων των σταθμών παραγωγής υδρογόνου, από την καταβολή των χρεώσεων σύνδεσης με τα συστήματα διανομής και μεταφοράς και των χρεώσεων χρήσης των συστημάτων αυτών, για περίοδο δέκα ετών από την έναρξη της ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: ΑΠΕ, Ενέργεια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κυριάκος Χατζηγιάννης

Ημερολόγιο

16 Μαΐου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα