Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 2023 Νόμος του 2022

Ο προτεινόμενος Προϋπολογισμός για το έτος 2023 προβλέπει συνολικά έσοδα, €15.889.796, εκ των οποίων ποσό €7.000.000 παρέχεται ως κρατική χορηγία προς τον Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών, ποσό €4.919.040 υπολογίζεται να προέλθει από ενοίκια μίσθωσης τ/κ περιουσιών και ποσό €3.908.046 από εκτέλεση διαφόρων έργων (εκ μέρους του ωρομίσθιου εργατικού προσωπικού των τεχνικών συνεργείων), έναντι αντίστοιχης και ισόποσης δαπάνης στον Προϋπολογισμό εξόδων, η οποία συντελείται για λογιστικούς σκοπούς. 

Τα προσυπολογιζόμενα έξοδα του Ταμείου για το 2023 ανέρχονται στα €16.655.852. Ο Προϋπολογισμός υποβάλλεται με έλλειμμα χρήσης για το έτος 2023 το ποσό των €766.056. Το πρόσθετο ποσό των €766.056, για τον ισοσκελισμό του Προϋπολογισμού, αναμένεται να προέλθει από το συσσωρευθέν αποθεματικό του Ταμείου Διαχείρισης ΤΙΚ Περιουσιών, το οποίο μέχρι 31/12/2021 ανέρχονταν στο ποσό των €3.675.797. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Περιουσιακό, Προϋπολογισμός, Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

October 27, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων

December 2, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα