Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το 2023 είναι πλεονασματικός κατά €1.7 εκ. και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, με τα έσοδα και τις δαπάνες να ανέρχονται στα €19.5 εκ. και €17.8 εκ., αντίστοιχα. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

2 Δεκεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

16 Μαρτίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα