Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα του 2023 Νόμος του 2022

Οι κύριες πρόνοιες του προϋπολογισμού του ΚΟΣΑΠΜ για το 2023 είναι: 

(α) Οι Συνολικές Δαπάνες ύψους €620,894 (σε σχέση με €566,700 του προϋπολογισμού του 2022), αφορούν σε Δαπάνες Προσωπικού €528,244, Λειτουργικές Δαπάνες €91,750, και δαπάνες για Μεταβιβάσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού €900. 

(β) Το Σύνολο των Εσόδων του ΚΟΣΑΠΜ για το 2023 προϋπολογίζεται σε €558,951 (σε σχέση με €542,849 του Προϋπολογισμού του 2022) και αφορούν Έσοδα από Προσφορά, Υπηρεσιών και Αγαθών €401,951, Έσοδα από Ενοίκια, Δικαιώματα, Άλλοι Προσόδοι €8,000, Έσοδα από Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές €74,000, και Άλλα Έσοδα €75,000. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Μεταλλεία και Λατομεία, Πολύτιμα μέταλλα, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

November 3, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

November 17, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα