Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα του 2023 Νόμος του 2022

Οι κύριες πρόνοιες του προϋπολογισμού του ΚΟΣΑΠΜ για το 2023 είναι: 

(α) Οι Συνολικές Δαπάνες ύψους €620,894 (σε σχέση με €566,700 του προϋπολογισμού του 2022), αφορούν σε Δαπάνες Προσωπικού €528,244, Λειτουργικές Δαπάνες €91,750, και δαπάνες για Μεταβιβάσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού €900. 

(β) Το Σύνολο των Εσόδων του ΚΟΣΑΠΜ για το 2023 προϋπολογίζεται σε €558,951 (σε σχέση με €542,849 του Προϋπολογισμού του 2022) και αφορούν Έσοδα από Προσφορά, Υπηρεσιών και Αγαθών €401,951, Έσοδα από Ενοίκια, Δικαιώματα, Άλλοι Προσόδοι €8,000, Έσοδα από Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές €74,000, και Άλλα Έσοδα €75,000. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Μεταλλεία και Λατομεία, Πολύτιμα μέταλλα, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

3 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

17 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα