Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το έτος 2023 είναι ισοσκελισμένος με έσοδα ύψους €42.122.780 και έξοδα ύψους €42.122.780. Από τα έσοδα του Οργανισμού, €36.403.600 προέρχονται από Κρατική Χορηγία.  

Σύμφωνα με το Επεξηγηματικό Υπόμνημα, οι βασικότεροι παράμετροι υλοποίησης του Προϋπολογισμού για το 2023 συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

  • Χρηστή Διακυβέρνηση ΚΟΑ και Αθλητικών Ομοσπονδιών
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός
  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα
  • Πρωτόκολλα με άλλα Κράτη
  • Ακαδημία Αθλητισμού κτλ

Η Κρατική Χορηγία, η οποία ανέρχεται στα €36.403.600, αφορά σε συγκεκριμένες πρόνοιες για την κάλυψη διαφόρων δαπανών όπως: 

  • Ανακατασκευή Κολυμβητηρίου Λευκωσίας,
  • Αντικατάσταση του ελαστικού τάπητα του Σταδίου Στέλιος Κυριακίδης στην Πάφο,
  • Βελτιωτικά έργα στο ΓΣΟ ή/και ΓΣΖ αναλόγως των διαθέσιμων πιστώσεων.
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αθλητισμός, ΚΟΑ, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

23 Μαρτίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα