Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία για την οικονομική χρήση του έτους 2023 προβλέπει έξοδα ύψους €138.900. Τα έσοδα του Ταμείου, που προέρχονται κυρίως από τόκους εισπρακτέους, εκτιμάται για το 2023 σε €400. Η διαφορά των €138.500 που προκύπτει θα καλυφθεί από το αποθεματικό του Ταμείου το οποίο αναμένεται να ανέλθει στο τέλος του 2023 στις €451.633. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΚΕΑΑ, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ημερολόγιο

November 10, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

March 16, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα