Ο περί Προϋπολογισμού του 2023 Νόμος του 2022

O κρατικός Προϋπολογισμός του 2023 προβλέπει δαπάνες (τακτικές και αναπτυξιακές) για τις οποίες ζητείται έγκριση πληρωμής (μη περιλαμβανομένων των δαπανών που βαρύνουν το Πάγιο Ταμείο), ύψους €7.569.710.448 (αρχικές δαπάνες χωρίς τις τροποποιήσεις που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών και τις τροπολογίες των κοινοβουλευτικών κομμάτων).

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα