Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός της Αρχής προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €6.615.888 για το έτος 2023 που προέρχονται από κρατική χορηγία, το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα καθώς και συνολικές δαπάνες ύψους €6.615.888. Για το έτος 2023 δεν προβλέπεται να υπάρξει ταμιακό πλεόνασμα ή έλλειμμα. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερολόγιο

2 Δεκεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

23 Μαρτίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα