Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2023, προνοεί έσοδα ύψους €28,321,987, ενώ οι αντίστοιχες συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε €28,285,075 με αποτέλεσμα να προκύπτει μικρό πλεόνασμα ύψους €36,912.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αρχή Λιμένων, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

10 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

23 Μαρτίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα