Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός για το 2023 είναι ισοσκελισμένος προβλέπει έσοδα και δαπάνες ύψους €1.5 εκ. και κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με τον Π/Υ του 2022. Τα έτη 2024- 2025 συνεχίζει να είναι ισοσκελισμένος με τα έσοδα και τις δαπάνες να είναι στα ίδια επίπεδα. Σύμφωνα με το Άρθρο 19 του Πέρι Ελεγκτών Νόμου Ν. 53(1)/2017 η χρηματοδότηση της ΑΔΕΕλΕπ προέρχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ετήσια καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο 20% (€0.3 εκ.) των ετήσιων προβλεπόμενων εξόδων με το υπόλοιπο 80% (€1.2 εκ.) να προέρχεται από τα αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών της Δημοκρατίας και τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα Νόμιμα Ελεγκτικά γραφεία της Δημοκρατίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

24 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα