Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, ώστε να διασφαλίζεται ότι παρέχεται επαρκής χώρος για την τοποθέτηση κρεβατιών θάλασσας και αλεξηλίων (ομπρελών) πλησίον της ακτογραμμής από μεμονωμένα άτομα και οικογένειες. Η προτεινόμενη με την πρόταση νόμου ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, λόγω του ότι σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της ακτογραμμής χρησιμοποιείται συνήθως από τους κατόχους αδειών παροχής υπηρεσιών στην παραλία και το μέρος της παραλίας που διατίθεται για χρήση από το κοινό βρίσκεται μακριά από την ακτή, με αποτέλεσμα να δημιουργείται διάκριση όσον αφορά το δικαίωμα κάθε πολίτη και κάθε λουομένου στην παραλία να απολαμβάνει τη θάλασσα ως δημόσιο αγαθό.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Παραλίες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αλεξάνδρα Ατταλίδου

Ημερολόγιο

7 Οκτωβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα